Wytyczne ICCF
 
Wytyczne ICCF do przepisów gry

Zaktualizowane wytyczne do przepisów gry w partiach rozgrywanych pocztą oraz za pośrednictwem serwera (obowiązujące od 01.01.2011) znajdują się pod adresem:
http://www.iccf.com/rules/ICCFGuidelinesIndividual&Teamtournamentgames_01-01-2011.pdf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Wytyczne ICCF
Rozgrywki indywidualne i drużynowe [za pośrednictwem poczty lub serwera]
Ważne od 01.01.2011

---------------------
Wytyczne ICCF dla rozgrywek indywidualnych i drużynowych za pośrednictwem poczty

Rozdział 1a
Przepisy FIDE można znaleźć pod adresem: http://www.fide.com/component/handbook/?view=sections .
Najważniejszą zmianą w ostatnich latach jest to, że NIE ma wyjątków od reguły 50 ruchów dotyczącej remisów.
 
Rozdział 1b
Jeśli jakaś partia opóźnia zakończenie turnieju w istotny sposób, sędzia jest uprawniony zażądać, aby partia ta była kontynuowana za pośrednictwem transmisji elektronicznej (z reguły e-mailem; za pośrednictwem faksu lub telegramu jedynie wtedy gdy obaj zawodnicy wyrażą na to zgodę).
W przypadku gdy zawodnik nie posiada poczty elektronicznej (adresu e-mail), żąda się od niego znalezienia mieszkańca w tym samym kraju, który będzie działał jako pośrednik.
Zawodnik, który nie zastosuje się do tego żądania przegrywa partię walkowerem.
 

Rozdział 1c
[Drużynowe]: Zawodnicy powinni kontaktować się z kapitanem drużyny zamiast sędzią, chyba że kapitan drużyny jest nieosiągalny w czasie rozpatrywanej sytuacji.
 

Rozdział 2b
Zawodnicy mogą używać dwóch (lub więcej) różnych notacji, np. cyfrowej [ICCF] i algebraicznej, o ile wyraźnie uzgodnili ją na początku partii.
 

Rozdział 2e
Jeśli w partii daty, czas namysłu [na posunięcie] oraz czas łączny [na partię] zużyty przez zawodnika są potwierdzone na kartce (w liście lub e-mailu), nie mogą one być później zmienione ani przez zawodnika ani przez sędziego, chyba że przeciwnik udowodni zawodnikowi wprowadzenie w błąd.
 

Rozdział 2g
Liczenie czasu rozpoczyna się, gdy posunięcie przeciwnika jest udostępnione dla zawodnika. W przypadku zwykłej przesyłki ma to miejsce, gdy kartka zostanie umieszczona w jego skrzynce pocztowej. [Liczenie czasu] kończy się, gdy wyśle on swoją odpowiedź.
 

Rozdział 2j
Gdy stempel pocztowy jest nieczytelny lub go nie ma, należy przyjąć przypuszczalną datę stempla pocztowego.
 

Rozdział 2k
Wymagane jest podawanie czasu namysłu [na posunięcie] oraz czasu łącznego [na partię] zużytego przez obu zawodników.
 

Rozdział 2m
Nie ma obowiązku kończenia partii za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu jeśli zawodnik zdecyduje się przerzucić [na kartki]. Jeśli jest dobry powód do ponownego przerzucenia się na zwykłe przesyłki pocztowe jest to dozwolone za zgodą sędziego. Odradza się wielokrotne przerzucanie się pomiędzy pocztą elektroniczną, faksem i zwykłą przesyłką pocztową.

W szczególności tempo gry pozostaje 10/30 i nie zmienia się na 10/60 lub inne, chyba że obaj zawodnicy i sędzia uzgodnią inne tempo gry zgodnie z punktem 6a [Przepisów gry].
We wszystkich partiach dozwolone jest jedno przekroczenie czasu bez względu na to jakie tempo gry zostanie uzgodnione.
 

Rozdział 3a
Niedopełnienie tego może spowodować nałożenie kary.
Konieczne jest odczekanie 16 dni plus średni czas przebiegu korespondencji aby posunięcie dotarło do przeciwnika i z powrotem. Jeśli zawodnik zamierza zastanawiać się nad posunięciem więcej niż 14 dni, powinien powiadomić o tym przeciwnika, aby uniknąć niepotrzebnych monitów.
Dni urlopu nie wlicza się do czasu, po którym należy wysłać monit. Należy unikać zbyt wczesnego monitowania.
 

Rozdział 3b
Partie MOGĄ być uznane za przegrane jeśli w ciągu 4 miesięcy nie wykonano posunięcia, chyba że sędzia został poinformowany o zwłoce. Nie oznacza to jednak, że partie są automatycznie zaliczane jako przegrane po 4 miesiącach bez wykonania posunięcia, jest rzeczą sędziego określić przyczynę zwłoki i wydać stosowne orzeczenie. Należy zwrócić uwagę, że partia może być orzeczona jako przegrana przez zawodnika, który milczał ponad 4 miesiące, pomimo że ma wystarczający zapas czasu, aby nie przekroczyć czasu namysłu.
Sędzia zazwyczaj odnotowuje przegraną zawodnika, który milczał przez 4 miesiące (nie licząc urlopów) a który nie powiadomił sędziego i przeciwnika o zwłoce.

 [Drużynowe]: Sędzia zazwyczaj odnotowuje przegraną zawodnika, który milczał przez 4 miesiące (nie licząc urlopów) a którego kapitan drużyny nie powiadomił sędziego i kapitana drużyny przeciwnej o zwłoce.
 

Rozdział 4a
Jeśli zostały wysłane różne posunięcia, gdy wyraźnie uzgodniono dwa rodzaje notacji, posunięcie należy traktować jako niejasne i odesłać do nadawcy w celu wyjaśnienia.
 

Rozdział 4e
Na przykład, nie ma potrzeby sygnalizować szacha, ani posunięcie nie może być uważane za nieprawidłowe jeśli szach nie jest zaznaczony.
 

Rozdział 5a
Jeśli sędzia wyraźnie nie stwierdzi, że oryginalne dokumenty muszą być wysłane, zaleca się wysłanie kopii.
 

Rozdział 5c
Nie jest konieczne informować sędziego o zmianie adresu poczty elektronicznej, jeśli żadna partia nie jest rozgrywana za jej pośrednictwem i zawodnik nie komunikuje się z sędzią w ten sposób. Jest to jednak wysoce wskazane.

[Drużynowe]: Nie jest konieczne informować kapitana drużyny o zmianie adresu poczty elektronicznej, jeśli żadna partia nie jest rozgrywana za jej pośrednictwem i zawodnik nie komunikuje się z kapitanem drużyny w ten sposób. Jest to jednak wysoce wskazane.
 

Rozdział 5d
Rozsądne jest rozwiązywanie drobnych sporów bez angażowania sędziego. Z reguły gdy wymiana korespondencji nie pozwala na rozwiązanie problemu, jest to czas kiedy należy zwrócić się do sędziego. Poważniejsze spory muszą być niezwłocznie kierowane do sędziego.

[Drużynowe]: Rozsądne jest rozwiązywanie drobnych sporów bez angażowania kapitana drużyny. Z reguły, gdy wymiana korespondencji nie pozwala na rozwiązanie problemu, jest to czas kiedy należy zwrócić się do kapitana drużyny. Poważniejsze spory muszą być niezwłocznie kierowane do kapitana drużyny.
 

Rozdział 6a
Oznacza to, że nie można zużyć więcej niż 30 dni na pierwsze 10 posunięć, 60 na pierwsze 20 posunięć itd. bez przekroczenia czasu namysłu.
 

Rozdział 6b
Na przykład, jeśli zawodnik zużywa 31 dni na pierwsze 9 posunięć, partia nie jest przegrana, ale liczenie czasu rozpoczyna się od nowa stosując 30 dni do kolejnej kontroli czasu, która przypadnie po 19 posunięciach, 60 do drugiej kontroli czasu po 29 posunięciach itd.
 

Rozdział 6g
Czas namysłu przyjętego wariantu liczy się od dnia doręczenia propozycji do dnia wysłania odpowiedzi na ostatnie przyjęte posunięcie przeciwnika.
Na przykład, załóżmy, że po 9 posunięciach obaj zawodnicy mają zużyte po 28 dni. Białe proponują wariant ze swoim 10 posunięciem. Załóżmy białe zużywają 3 dni na to, a czarne akceptują wariant i zużywają 5 dni na swoje posunięcia w odpowiedzi na 11 ruch białych.

Wówczas łączne czasy na te posunięcia w wariancie zapisuje się jak w przykładzie:

Rec. Sent Total Move White Black Rec. Sent Total
22/09 23/09 01/28 09 4152 6857 23/09 23/09 00/28
24/09 27/09 03/31 10 6141 5878 00000000000000000
00000000000000000 11 3234 4534 28/09 03/10 05/33

W związku z tym, białe przekroczyły czas, gdyż ich czas na posunięcia 10-11 jest dodawany do posunięcia 10, podczas gdy czarne NIE przekroczyły czasu, gdyż cały czas na posunięcia 10-11 jest dodawany do posunięcia 11!
 

Rozdział 7a
Zaleca się reklamować przekroczenie czasu tak szybko jak tylko ono wystąpi. Reklamacja powinna zawierać cały zapis partii razem z datami otrzymania i wysłania posunięć dla obu zawodników. Nawet jeśli zawodnik potwierdzi przekroczenie czasu w swojej korespondencji, w dalszym ciągu istnieje konieczność powiadomienia sędziego, aby mogło to zostać odnotowane.

[Drużynowe]: Zaleca się reklamować przekroczenie czasu tak szybko jak tylko ono wystąpi. Reklamacja powinna zawierać cały zapis partii razem z datami otrzymania i wysłania posunięć dla obu zawodników. Nawet jeśli zawodnik potwierdzi przekroczenie czasu w swojej korespondencji, w dalszym ciągu istnieje konieczność powiadomienia sędziego za pośrednictwem kapitana drużyny, aby mogło to zostać odnotowane.
 

Rozdział 7d
Partia powinna być kontynuowana, kiedy sędzia rozpatruje reklamację i podejmuje decyzję.
 

Rozdział 7e
Oznacza to, że zawodnicy nie mogą wziąć dużej ilości czasu namysłu nad posunięciem wiedząc, ze przekroczyli już czas. Druga kontrola czasu rozpoczyna się jak tylko zawodnik zostanie poinformowany o reklamacji (zobacz 7b).

Rozdział 8a
Zwykły urlop może być wzięty z jakiegokolwiek powodu i w dowolnych częściach, tak aby nie przekroczyć 30 dni w dowolnym roku kalendarzowym.

Urlop liczy się łącznie z podanymi datami. To jest, jeśli urlop zawodnika jest od 7/7 do 13/7 to zawodnik ten wziął 7 dni urlopu. Czas namysłu nad posunięciem otrzymanym 6/7 i wysłanym 14/7 wynosi 1 dzień. Także 1 dzień jest gdy posunięcie zostało otrzymane 6/7 a odpowiedź wysłana 13/7, natomiast dla posunięcia otrzymanego 7/7 i wysłanego 14/7 wynosi 0 dni. Zawodnik nie był na urlopie w dniu 6/7, więc czas namysłu nad posunięciem na które nie odpowiedziano w dniu 6/7 wynosi co najmniej 1 dzień, jednakże odpowiedź w dniu 14/7 jest podobna do wysłania pierwszego posunięcia w dniu rozpoczęcia turnieju, i dlatego nie ma zużytego czasu.
Należy mieć na uwadze, że czas namysłu nad posunięciem nadal płynie podczas urlopu przeciwnika.
 

Rozdział 8c
Urlop dodatkowy stosuje się w pierwszej kolejności w przypadkach nieoczekiwanych, takich jak [poważne] choroby, klęski żywiołowe oraz nagłe delegowanie w podróż zagraniczną. Uznając wartość innych szachowych przedsięwzięć urlop dodatkowy może być przyznany na uczestnictwo w Kongresie ICCF lub turniejach bezpośrednich odbywających się daleko od miejsca zamieszkania zawodnika. Przedsięwzięcia planowane z wyprzedzeniem, takie jak przeprowadzka czy zmiana pracy nie są uzasadnionym powodem do udzielenia urlopu dodatkowego. Awaria komputera [lub internetu] nie jest powodem do wnioskowania o urlop dodatkowy [w turnieju rozgrywanym za pośrednictwem poczty].
Wsteczne udzielenie urlopu dodatkowego będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy zawodnik nie miał możliwości skontaktowania się w jakikolwiek sposób z sędzią lub innym zawodnikiem, z reguły z powodu nagłej hospitalizacji.
 

Rozdział 9
Aby zapewnić konsekwencję w podejściu do wycofania się, wszyscy sędziowie powinni stosować następujący schemat. Po pierwsze, określić czy wniosek o wycofanie się spełnia kryteria dla "uzasadnionego wycofania się" ujęte w Przepisach turniejowych pkt.6.2.
• Następnie, jeśli wycofanie się jest uznane za milczące lub nieuzasadnione, wszystkie trwające partie wycofującego się zawodnika zalicza się jako przegrane.
• Jednakże, jeśli wycofanie się jest uzasadnione, wykonano średnio 25 posunięć lub więcej w partiach wycofującego się zawodnika, lub którakolwiek z jego partii już się zakończyła, wszystkie trwające jego partie podlegają ocenie, w przeciwnym razie wszystkie jego partie zostaną anulowane.

W razie, gdy wycofanie się następuje we wczesnym etapie turnieju, i przez to partie powinny zostać anulowane, organizator turnieju może zdecydować o zastąpieniu wycofującego się zawodnika.
 

Rozdział 9a
[Drużynowe]: Zastępujący zawodnik kontynuuje partię od pozycji osiągniętej przez poprzedniego zawodnika.
 

Rozdział 9b
[Drużynowe]: W przypadku zastępstwa, urlop jest zwykle dziedziczony po poprzedniku. Jednakże, jeśli prowadzi to do jawnej niesprawiedliwości dla zastępującego zawodnika, sędzia ma prawo udzielić urlopu z powodów zwykle nie akceptowanych.
 

Rozdział 10
Wytyczne do oceny [partii] znajdują się w Podręczniku sędziego, rozdział [2.4.3.3].
 

Rozdział 11a
Nie jest konieczne ujmowanie rejestru wszystkich dat w tym sprawozdaniu. Zapis partii należy wysłać w formacie PGN lub notacji cyfrowej. Proszę zauważyć, że wymaga się od OBU zawodników przesłania do sędziego informacji o wyniku partii. Jest bardzo wskazane przesłanie zapisu partii w formacie PGN za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).
 

Rozdział 11b
Jeśli tylko jeden zawodnik informuje o wyniku partii a jego przeciwnik tego nie uczyni, sędzia odnotowuje taki wynik!

-----------------------------

Wytyczne ICCF dla rozgrywek indywidualnych i drużynowych za pośrednictwem serwera

Rozdział 1a
Przepisy FIDE można znaleźć pod adresem: http://www.fide.com/component/handbook/?view=sections .
 
Najważniejszą zmianą w ostatnich latach jest to, że NIE ma wyjątków od reguły 50 ruchów dotyczącej remisów.
 

Rozdział 1c
TEAM: Players shall contact their Team Captain instead of the Tournament Director, unless the Team Captain is unavailable in a time dependent situation.
[Drużynowe]: Zawodnicy kontaktują się z kapitanem drużyny zamiast sędzią, chyba że kapitan drużyny jest nieosiągalny w czasie rozpatrywanej sytuacji.
 

Rozdział 2c
Liczenie czasu rozpoczyna się, gdy posunięcie przeciwnika jest zatwierdzone na serwerze i kończy się gdy zawodnik zatwierdzi swoją odpowiedź (urlop nie jest wliczany).
 

Rozdział 3b
Partia może być uznana przez sędziego za przegraną, jeśli zawodnik w ciągu 40 dni nie wykona posunięcia lub w inny sposób nie poinformuje o swojej intencji kontynuowania gry. Jest rzeczą sędziego określić przyczynę zwłoki i wydać stosowne orzeczenie. Należy zwrócić uwagę, że partia może być orzeczona jako przegrana przez zawodnika, który milczał ponad 40 dni, pomimo że ma wystarczający zapas czasu, aby nie przekroczyć czasu namysłu. Sędzia zazwyczaj odnotowuje przegraną zawodnika, który milczał przez 40 dni (nie licząc urlopów) a który nie powiadomił sędziego i przeciwnika o zwłoce.

[Drużynowe]: Sędzia zazwyczaj odnotowuje przegraną zawodnika, który milczał przez 40 dni (nie licząc urlopów) a którego kapitan drużyny nie powiadomił sędziego i kapitana drużyny przeciwnej o zwłoce.
 

Rozdział 4
W partiach rozgrywanych za pośrednictwem serwera nie jest możliwe proponowanie wariantów, chyba że komunikat turniejowy określa to wyraźnie.
 

Rozdział 5a
Nie jest konieczne osobno informować sędziego o zmianie adresu poczty elektronicznej.
Wystarczy dokonać zmiany na serwerze w swoich osobistych ustawieniach. Do kontaktów z sędzią należy używać opcji poczty elektronicznej.
 

Rozdział 5e
Rozsądne jest rozwiązywanie drobnych sporów bez angażowania sędziego. Z reguły gdy wymiana korespondencji nie pozwala na rozwiązanie problemu, jest to czas kiedy należy zwrócić się do sędziego. Poważniejsze spory muszą być niezwłocznie kierowane do sędziego.

[Drużynowe]: Rozsądne jest rozwiązywanie drobnych sporów bez angażowania kapitana drużyny. Z reguły, gdy wymiana korespondencji nie pozwala na rozwiązanie problemu, jest to czas kiedy należy zwrócić się do kapitana drużyny. Poważniejsze spory muszą być niezwłocznie kierowane do kapitana drużyny.
 

Rozdział 6a
Oznacza to, że nie można zużyć więcej niż 50 dni na pierwsze 10 posunięć, 100 na pierwsze 20 posunięć itd. bez przekroczenia czasu namysłu.
 

Rozdział 6b
Czas liczony jest w dniach, nie w godzinach, minutach czy sekundach. Tak długo jak pierwsze 24 godziny nie zostały całkowicie zużyty, czas namysłu wynosi zero dni. Dla kolejnych dni stosuje się podobną metodę. Jednakże, po 20 dniach dodatkowe dni liczy się podwójnie, np. 21 dni liczy się jako 22 i tak dalej.
 

Rozdział 6d
Kiedy przeciwnik przekroczył swój czas lub przekroczył 40-dni namysłu nad jednym posunięciem, zawodnik powinien wysłać reklamację do sędziego używając dostępnej opcji na serwerze. Zaleca się reklamować przekroczenie czasu tak szybko jak tylko ono wystąpi.

[Drużynowe]: Kiedy przeciwnik przekroczył swój czas lub przekroczył 40-dni namysłu nad jednym posunięciem, zawodnik powinien poinformować kapitana drużyny, który wyśle reklamację do sędziego używając dostępnej opcji na serwerze. Zaleca się reklamować przekroczenie czasu tak szybko jak tylko ono wystąpi.
 

Rozdział 7a
Zwykły urlop może być wzięty z jakiegokolwiek powodu i w dowolnych częściach, tak aby nie przekroczyć 30 dni w dowolnym roku kalendarzowym.
Należy mieć na uwadze, że czas namysłu nad posunięciem nadal płynie podczas urlopu przeciwnika.
 

Rozdział 7c
Urlop dodatkowy stosuje się w pierwszej kolejności w przypadkach nieoczekiwanych, takich jak [poważne] choroby, klęski żywiołowe oraz nagłe delegowanie w podróż zagraniczną. Uznając wartość innych szachowych przedsięwzięć urlop dodatkowy może być przyznany na uczestnictwo w Kongresie ICCF lub turniejach bezpośrednich odbywających się daleko od miejsca zamieszkania zawodnika. Przedsięwzięcia planowane z wyprzedzeniem, takie jak przeprowadzka czy zmiana pracy nie są uzasadnionym powodem do udzielenia urlopu dodatkowego. Awaria komputera [lub internetu] nie jest powodem do wnioskowania o urlop dodatkowy.
Wsteczne udzielenie urlopu dodatkowego będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy zawodnik nie miał możliwości skontaktowania się w jakikolwiek sposób z sędzią lub innym zawodnikiem, z reguły z powodu nagłej hospitalizacji.
 

Rozdział 8
Aby zapewnić konsekwencję w podejściu do wycofania się, wszyscy sędziowie powinni stosować następujący schemat. Po pierwsze, określić czy wniosek o wycofanie się spełnia kryteria dla "uzasadnionego wycofania się" ujęte w Przepisach turniejowych pkt.6.2.
Następnie, jeśli wycofanie się jest uznane za milczące lub nieuzasadnione, wszystkie trwające partie wycofującego się zawodnika zalicza się jako przegrane.

Jednakże, jeśli wycofanie się jest uzasadnione, wykonano średnio 25 posunięć lub więcej w partiach wycofującego się zawodnika, lub którakolwiek z jego partii już się zakończyła, wszystkie trwające jego partie podlegają ocenie, w przeciwnym razie wszystkie jego partie zostaną anulowane.

W razie, gdy wycofanie się następuje we wczesnym etapie turnieju, i przez to partie powinny zostać anulowane, organizator turnieju może zdecydować o zastąpieniu wycofującego się zawodnika.
 

Rozdział 8a
[Drużynowe]: Zastępujący zawodnik kontynuuje partię od pozycji osiągniętej przez poprzedniego zawodnika.
 

Rozdział 8b
[Drużynowe]: W przypadku zastępstwa, urlop jest [zwykle] dziedziczony po poprzedniku. Jednakże, jeśli prowadzi to do jawnej niesprawiedliwości dla zastępującego zawodnika, sędzia ma prawo udzielić urlopu z powodów zwykle nie akceptowanych.
 

Rozdział 9
Wytyczne do oceny [partii] znajdują się w Podręczniku sędziego, rozdział [2.4.3.3].
 

[Tłumaczenie robocze: Mariusz Wojnar, 13.02.2011]

 
 
 
 
statystyka Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja