Przepisy
 


Przepisy gry, turniejowe oraz inne02.01.2011
Zmiana w przepisach gry dotycząca urlopu dodatkowego

Z dniem 01.01.2011 decyzją Kongresu ICCF 2010 zmianie uległy przepisy dotyczące urlopu dodatkowego (specjalnego).

Co się zmieniło?
Zmieniła się procedura, która w dużej mierze dotyczy raczej sędziów niż zawodników.
Mianowicie zostało utworzone Biuro ds Urlopu Dodatkowego [An Office of Special Leave (OSL)], które będzie:
-otrzymywało wnioski o urlop dodatkowy od wszystkich zawodników;
-obiektywnie i uczciwie stosowało zasady dotyczące urlopu dodatkowego aprobując wniosek lub go odrzucając;
-udzielało urlopu dodatkowego we wszystkich trwających turniejach zawodnika;
-informowało zawodnika, delegata narodowego oraz wszystkich sędziów, przewodniczących komisji, których decyzja urlopu dodatkowego może dotyczyć;
-prowadziło bazę udzielonych urlopów dodatkowych (zawierającą wszystkie wnioski i decyzje).

Co powinien zrobić sędzia?
Wkrótce procedura będzie zautomatyzowana. Zanim to nastąpi należy realizować procedurę manualną:
1. Przekazywać wszystkie wnioski o urlop dodatkowy do Biura ds Urlopu Dodatkowego na adres e-mail: PJBoogie@yahoo.com;
2. Nie akceptować lub nie odrzucać żadnego wniosku o urlop. Po prostu przesłać go do OSL.
3. Jeśli wniosek o urlop dodatkowy został zaakceptowany już wcześniej, należy powiadomić OSL.

Jak będzie wyglądała procedura po jej zautomatyzowaniu?
1. Zawodnik będzie miał rozwijane menu w swojej partii, gdzie będzie mógł zgłosić wniosek o urlop dodatkowy.
2. Wybranie menu spowoduje wypełnienie odpowiednich pól danymi zawodnika oraz pojawi się pole tekstowe, w którym należy podać uzasadnienie urlopu dodatkowego.
3. Naciśnięcie przycisku SEND spowoduje rozesłanie wniosku do OSL w celu jego rozpatrzenia, podjęcia działań po decyzji, powiadomienia oraz odnotowania w bazie.

Rozpatrzenie - zatwierdzenie, odrzucenie lub prośba o dalsze informacje. Decyzje będą podjęte zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami dotyczącymi urlopu dodatkowego.

Działania - jeśli wniosek zatwierdzony, urlop dodatkowy zostanie udzielony we wszystkich turniejach rozgrywanych przez zawodnika.

Powiadomienie - informacja o zatwierdzeniu wniosku zostanie wysłana do zawodnika, sędziego oraz delegata narodowego. Informacja o odrzuceniu wniosku zostanie wysłana do zawodnika.

Odnotowanie - wszystkie działania oraz powody będą zapisane w bazie do celów historycznych i ewentualnych odwołań.

Procedura ta ułatwi sędziom życie oraz zapewni standaryzację i konsekwencję w stosowaniu przepisów ICCF.

Należy nadmienić, że niesprawność komputera lub brak dostępu do internetu nie jest już uzasadnieniem do udzielenia urlopu dodatkowego.
[MW]


08.01.2011
Zmiana w przepisach gry dotycząca urlopu dodatkowego - uzupełnienie

Zakres stosowania
Kompetencje Biura ds Urlopu Dodatkowego [The Office of Special Leave (OSL)] do otrzymywania oraz podejmowania decyzji (akceptowania lub odrzucania) w sprawie wniosku są ograniczone do turniejów ICCF, wliczając turnieje ICCF o tytuły, turnieje za zaproszeniami oraz turnieje strefowe. Turnieje wyłącznie narodowe nie podlegają przepisom i polityce OSL.

Procedura wnioskowania o urlop dodatkowy w zawodach rozgrywanych za pośrednictwem poczty:
a. Zawodnik składa wniosek do sędziego;
b. Sędzia przekazuje wniosek do OSL;
c. OSL rozstrzyga wniosek, a następnie stosuje urlop dodatkowy do wszystkich turniejów ICCF, również tych rozgrywanych na serwerze, w stosownych przypadkach;
d. OSL powiadamia odpowiednie osoby w turniejach ICCF rozgrywanych na serwerze (TD=sędzia, TC=kapitan drużyny, MF=federacja członkowska);
e. OSL powiadamia sędziego o decyzji;
f. Sędzia powiadamia zawodnika;

Powiadomienia (wyjaśnienia)
W przypadku zawodów drużynowych ogniwem pośrednim jest kapitan drużyny i on będzie powiadomiony.
W sytuacji, gdy zawodnik gra zarówno w turnieju krajowym jak i ICCF, kompetencje OSL są ograniczone jedynie do turniejów ICCF. Jednakże sędzia turnieju krajowego zostanie powiadomiony, o ile to możliwe.
[MW]


 
 
 
 
 
statystyka Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja