Przepisy turniejowe
 

http://www.iccf.com/rules/ICCFTournamentRules01-01-2011.pdf

 

Podczas Kongresu ICCF 2010 w Turcji dokonano zmian w następujących punktach:
1.0.8, 1.6.3, 1.6.4, 2.3 -2.6, 5.1, 6.1, 7.7

 

 

Przepisy turniejowe ICCF

(Obowiązują od 01.01.2011)

 

 

0. Wstęp

 

0.1 Turnieje korespondencyjne ICCF dzielą się na:

 

(a) Turnieje o tytuł,

(b) Turnieje promocyjne,

(c) Puchary,

(d) Turnieje specjalne.

 

0.2 Zazwyczaj o wpisowym do każdego turnieju decyduje kongres. Zgłoszenie do turnieju zostanie zaakceptowane tylko wtedy gdy jest opłacone wpisowe w odpowiednim biurze wyznaczonym przez ICCF.

 

0.3 Jeśli nie jest to wyraźnie określone każdy zawodnik rozgrywa partie jednocześnie z każdym zawodnikiem turnieju lub grupy turniejowej, kolor bierek zostanie przydzielony w drodze losowania.

 
 

1. Turnieje o tytuł

 

1.0.1 Turnieje o tytuł ICCF obejmują:

 

(a) Mistrzostwa świata w szachowej grze korespondencyjnej (indywidualne)

(b) Mistrzostwa świata kobiet w szachowej grze korespondencyjnej (indywidualne)

(c) Olimpiady w szachowej grze korespondencyjnej (mistrzostwa świata drużyn narodowych)

(d) Olimpiady kobiet w szachowej grze korespondencyjnej (mistrzostwa świata kobiet drużyn narodowych)

(e) Turnieje o normy arcymistrza i mistrza międzynarodowego.

 

Wszyskie zgłoszenia do turniejów o tytuły muszą być realizowane poprzez federacje członkowskie. Bezpośrednie zgłoszenia dozwolone są tylko w sytuacjach wyjątkowych, które zostaną rozpatrzone w trybie indywidualnym przez komisarza ds. turniejów o tytuły (TTC).

 

1.0.2 Mistrzostwa świata organizowane przez ICCF obejmują eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie oraz finał.

 

1.0.3 Eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie obejmują odrębne grupy w których partie rozgrywane są zazwyczaj pocztą lub na serwerze. Kwalifikacje uzyskane w turniejach rozgrywanych pocztą są ważne w turniejach rozgrywanych na serwerze. Uczestnictwo zawodników w turniejach rozgrywanych na serwerze poprzez użycie "węzłów" [pocztowych] jest dozwolone tylko w turniejach kandydackich oraz finale.

 

1.0.4 Planowanie finałów mistrzostw świata leży w gestii komisarza ICCF ds. turniejów o tytuły (TTC- Title Tournaments Commissioner), w porozumieniu z biurem wykonawczym/ kongresem. Komunikat o finałach będzie publikowany przynajmniej z 4-miesięcznym wyprzedzeniem.

 

1.0.5 Eliminacje, półfinały, turnieje kandydackie rozpoczynają się co roku w ustalonym terminie. Zgłoszenia muszą być wysłane do komisarza ICCF ds. turniejów o tytuły najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym w komunikacie o turnieju. W nagłych przypadkach, komisarz ICCF ds. turniejów o tytuły jest uprawniony do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń lub przyspieszyć start turnieju. Podział na grupy w eliminacjach, półfinałach i turniejach kandydackich zostanie dokonany przez komisarza ICCF ds. turniejów o tytuły z myślą utworzenia grup o jednakowej sile gry. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące kategorii turnieju, norm na tytuły oraz warunki awansu zostaną podane przed rozpoczęciem turnieju.

 

1.0.6 Dla celów informacyjnych, komisarz ICCF ds. turniejów o tytuły będzie publikował na stronie ICCF regularnie aktualizowaną listę zawodników którzy uzyskali różnorodne kwalifikacje ("Table of Qualifiers").

 

1.0.7 Kwalifikacje do eliminacji, półfinałów, turniejów kandydackich uzyskane zgodnie z tą częścią przepisów turniejowych (paragrafy 1.1 do 1.3) mogą być wykorzystane tylko jeden raz, za wyjątkiem specjalnych warunków kwalifikacji bazujących na tytułach mistrza świata, tytułach ICCF lub posiadanym rankingu: mogą one być wykorzystane tylko jeden raz w roku i tylko na odpowiednim poziomie lub etapie. Z jednego turnieju eliminacyjnego, półfinałowego, kandydackiego lub finałowego można uzyskać tylko jedną kwalifikację do dalszego etapu mistrzostw świata. Kwalifikacje bazujące na wyniku turniejowym są ważne 3 lata od zakończenia turnieju, w którym kwalifikacja została uzyskana. Każda dodatkowa kwalifikacja uzyskana przez zawodnika na tym samym poziomie będzie ważna jeden rok dłużej (np., druga kwalifikacja będzie ważna 4 lata od zakończenia turnieju, w którym kwalifikacja została uzyskana). Tytuły arcymistrzyni oraz mistrzyni międzynarodowej nie upoważniają do udziału w półfinale mistrzostw świata lub turnieju kandydackim.

 

1.0.8 Rankingi ELO stosowane w tych przepisach odnoszą się do którejkolwiek z list rankingowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

1.0.9 Rozważając kwalifikacje do eliminacji, półfinałów, turniejów kandydackich i finałów stosuje się punktację pomocniczą (w razie równej ilości punktów).

 

1.0.10 Co roku każda federacja członkowska ma prawo nominować dwóch zawodników do eliminacji lub półfinałów mistrzostw świata. Ponadto federacje deklarujące ponad 200 członków (według danych z opłat członkowskich) za poprzedni rok, mają prawo do 1 (jednej) dodatkowej nominacji, federacje deklarujące ponad 500 członków mają 2 (dwie) dodatkowe nominacje, ponad 1000 członków mają 3 (trzy) dodatkowe nominacje, ponad 2000 członków mają 4 (cztery) dodatkowe nominacje i ponad 5000 członków mają 5 (pięć) dodatkowych nominacji. Nominacje są rozdzielane do eliminacji lub półfinałów zgodnie z posiadanym rankingiem - ci z rankingiem (stałym lub tymczasowym) mniejszym niż 2400 są przydzielani do eliminacji podczas gdy ci z rankingiem 2400 lub wyższym są przydzielani do półfinałów.

 

1.0.11 W przypadkach szczególnych i wyjątkowych, biuro wykonawcze ICCF jest uprawnione do ogłoszenia specjalnych turniejów, które dają kwalifikacje do eliminacji, półfinałów, turniejów kandydackich lub finałów. Dokładne warunki awansu muszą być ujęte w komunikacie o danym turnieju. Ponadto biuro wykonawcze ICCF decyduje o każdym zgłoszeniu nie objętym przez te przepisy.

 

1.1 Eliminacje mistrzostw świata w szachowej grze korespondencyjnej

 

1.1.1 Pełną kwalifikację do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują:

 

(a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, którzy uzyskali co najmniej 40% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji

 

(b) uczestnicy poprzednich lub bieżących półfinałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji

 

(c) uczestnicy poprzednich eliminacji, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do półfinału

 

(d) zwycięzcy turniejów światowych ICCF - klasy M

 

(e) uczestnicy poprzednich lub bieżących finałów pucharu świata ICCF, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów

 

(f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 9 lub wyższej, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów

 

(g) uczestnicy potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 8 lub niższej, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów

 

(h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking mniejszy niż 2400 (stały lub tymczasowy).

 

(i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) o rankingu powyżej 2300

 

(j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) o rankingu powyżej 2250

 

(k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM)

 

(l) zawodnicy posiadający ranking 2500 lub więcej.

 

1.1.2 Pół kwalifikacji do udziału w grupie eliminacyjnej MŚ uzyskują.

 

(a) zawodnicy, którzy zdobyli drugie miejsce w turnieju klasy M.

 

1.1.3 Zazwyczaj grupa eliminacyjna MŚ składa się z 13 uczestników. Komisarz ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zwykle uruchamia się maksymalnie 30 grup eliminacyjnych co roku.

 

1.2 Półfinały mistrzostw świata w szachowej grze korespondencyjnej

 

1.2.1 Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

 

(a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego finału, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji

 

(b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego turnieju kandydackiego, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów, ale nie zdobyli wyższej kwalifikacji

 

(c) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżącego półfinału, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zdobyli kwalifikacji do turnieju kandydackiego

 

(d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w grupie eliminacyjnej

 

(e) uczestnicy turnieju finałowego pucharu świata ICCF, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów

 

(f) uczestnicy poprzednich lub bieżących potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 9 lub wyższej, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów

 

(g) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostw strefowych kategorii 8 lub niższej

 

(h) zawodnicy zgłoszeni przez swoje narodowe organizacje posiadający w momencie wysuwania kandydatury ranking 2400 lub wyższy

 

(i) posiadacze tytułu mistrz międzynarodowy (IM) w szachowej grze korespondencyjnej o rankingu stałym powyżej 2500

 

(j) posiadacze tytułu starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachowej grze korespondencyjnej o rankingu stałym powyżej 2450

 

(k) posiadacze tytułu arcymistrz (GM) o rankingu ponad 2400

 

(l) zawodnicy posiadający ranking stały ponad 2550.

 

1.2.2 Zazwyczaj grupa półfinałowa składa się z 13 uczestników. Komisarz ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zwykle uruchamia się maksymalnie 18 grup półfinałowych co roku.

 

1.3 Turniej kandydacki

 

1.3.1 Uprawnienia do udziału w turnieju kandydackim uzyskują:

 

(a) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących finałów, którzy uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów,

 

(b) uczestnicy jednego z poprzednich lub bieżących turniejów kandydackich, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych punktów, ale nie zakwalifikowali się do finału,

 

(c) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej

 

(d) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turnieju finałowym pucharu świata ICCF

 

(e) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w potwierdzonych mistrzostwach strefowych kategorii 9 lub wyższej

 

(f) wszyscy byli mistrzowie świata w szachowej grze korespondencyjnej

 

(g) posiadacze tytułu arcymistrza (GM), którzy wypełnili co najmniej pięciokrotnie normę arcymistrzowską

 

(h) zawodnicy posiadający ranking stały 2600 lub wyższy.

 

1.3.2 Zazwyczaj grupy turnieju kandydackiego składają się z 13 uczestników. Komisarz ds. turniejów o tytuły ma prawo zwiększyć liczbę zawodników do 15 lub 17. Zwykle uruchamia się maksymalnie 4 grupy turnieju kandydackiego co roku.

 

1.4 Finał mistrzostw świata w szachowej grze korespondencyjnej

 

1.4.1 Uprawnienia do udziału w finale uzyskują:

 

(a) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poprzednim finale

 

(b) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w turniejach kandydackich.

 

1.4.2 Finał zwykle składa się z 17 uczestników.

 

1.4.3 Kwalifikacje do finału mogą być odroczone tylko raz, za wyjątkiem byłych mistrzów świata, którzy są uprawnieni do udziału tylko raz w dowolnym z kolejnych finałów, jeśli tylko wyrażą swoje zainteresowanie oraz złożą wniosek o ich włączenie nie później niż jeden miesiąc przed upływem terminu zgłoszeń.

 

1.4.4 W razie wolnych miejsc w finale, po tym jak wszyscy zakwalifikowani chętni zostali przyjęci, biuro wykonawcze może przyjąć następnych w kolejności zawodników z poprzedniego finału lub turniejów kandydackich, mianowicie tych którzy nie zdołali się zakwalifikować ze względu na gorszą punktację pomocniczą (przy równej ilości punktów). Biuro wykonawcze ma także prawo przyznać do dwóch miejsc z nadzwyczajnych międzynarodowych zawodów.

 

1.5 Półfinały mistrzostw świata kobiet w szachowej grze korespondencyjnej

 

1.5.1 Uprawnienia do udziału w półfinale uzyskują:

 

(a) uczestniczki jednego z dwóch poprzednich finałów, które uzyskały co najmniej 30% możliwych punktów,

 

(b) uczestniczki jednego z dwóch poprzednich półfinałów, które uzyskały co najmniej 60% możliwych punktów,

 

(c) posiadaczki tytułu mistrzyni międzynarodowa (LIM) w szachowej grze korespondencyjnej oraz zawodniczki zgłoszone przez narodowe federacje szachowej gry korespondencyjnej w ramach przydzielonych limitów przez komisarza ICCF ds. turniejów o tytuły a zatwierdzonych przez biuro wykonawcze ICCF,

 

(d) zawodniczki posiadające najnowszy ranking opublikowany przed startem turnieju, odpowiadający minimum ustalonemu przez komisarza ICCF ds. turniejów o tytuły a zatwierdzonym przez biuro wykonawcze ICCF.

 

1.5.2 O przydziale do poszczególnych grup decyduje komisarz ICCF ds. turniejów o tytuły.

 

1.5.3 Zazwyczaj grupy półfinałowe składają się z 9 zawodniczek.

 

1.6 Finał mistrzostw świata kobiet w szachowej grze korespondencyjnej

 

1.6.1 Finał liczy co najmniej 11 zawodniczek.

 

1.6.2 Uprawnienia do udziału w finale uzyskują:

 

(a) pierwsze trzy zawodniczki z poprzedniego finału,

 

(b) zawodniczki, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w każdej grupie półfinałowej

 

1.6.3 Jeśli kilka uprawnionych do udziału zawodniczek wypadnie, komisarz ICCF ds. turniejów o tytuły może przyjąć następne w kolejności zawodniczki z poprzedniego finału lub półfinału. Biuro wykonawcze ma także prawo przyznać do dwóch miejsc z nadzwyczajnych międzynarodowych zawodów.

 

1.7 Olimpiady w szachowej grze korespondencyjnej (mistrzostwa świata drużyn narodowych)

 

1.7.1 Olimpiady w szachowej grze korespondencyjnej rozgrywane są osobno jako turnieje drużynowe i mogą być rozgrywane pocztą, za pomocą poczty elektronicznej lub na serwerze. Zazwyczaj Olimpiady w szachowej grze korespondencyjnej rozgrywane pocztą rozgrywane są w cyklu trzyletnim, a Olimpiady w szachowej grze korespondencyjnej rozgrywane za pomocą poczty elektronicznej lub na serwerze rozgrywane są w cyklu dwuletnim.

 

1.7.2 Liczbę zawodników w drużynie podaje się w komunikacie.

 

1.7.3 Turnieje składają się z eliminacji i finału.

 

1.7.4 Zazwyczaj finał liczy nie więcej niż 13 drużyn.

 

1.7.5 Każdy kraj członkowski ICCF, który uregulował swoje zobowiązania finansowe jest uprawniony do wystawienia jednej drużyny. Według uznania biura wykonawczego ICCF, mogą być dopuszczone drużyny połączone składające się z zawodników tych krajów w których poziom aktywności szachowej gry korespondencyjnej jest niski.

 

1.7.6 Pierwsze trzy drużyny finału kwalifikują się do kolejnego finału. Kwalifikacje z turniejów rogrywanych pocztą elektroniczną lub na serwerze są zamienne.

 

1.7.7 Uprawnienie do awansu z eliminacji oraz inne szczegóły są określane przez komisarza ICCF ds. turniejów o tytuły a zatwierdzane przez biuro wykonawcze ICCF z chwilą startu turnieju.

 

1.8 Olimpiada kobiet w szachowej grze korespondencyjnej (mistrzostwa świata kobiet drużyn narodowych)

 

1.8.1 Olimpiady kobiet w szachowej grze korespondencyjnej rozgrywane są jako turnieje drużynowe i rozgrywane są pocztą, za pomocą poczty elektronicznej lub na serwerze. Sposób przekazywania posunięć określa się w komunikacie. Zazwyczaj Olimpiady kobiet w szachowej grze korespondencyjnej rozgrywane pocztą rozgrywane są w cyklu trzyletnim, a Olimpiady w szachowej grze korespondencyjnej rozgrywane są w cyklu czteroletnim.

 

1.8.2 Liczbę zawodniczek w drużynie podaje się w komunikacie.

 

1.8.3 Turnieje składają się z eliminacji i finału.

 

1.8.4 Zazwyczaj finał liczy nie więcej niż 11 drużyn.

 

1.8.5 Każdy kraj członkowski ICCF, który uregulował swoje zobowiązania finansowe jest uprawniony do wystawienia jednej drużyny. Według uznania biura wykonawczego ICCF mogą być dopuszczone połączone drużyny składające się z zawodniczek tych krajów, w których aktywność szachowej gry korespondencyjnej jest niska.

 

1.8.6 Pierwsze cztery drużyny finału kwalifikują się do kolejnego finału.

 

1.8.7 Uprawnienie do awansu z eliminacji oraz inne szczegóły są określane przez komisarza ICCF ds. turniejów o tytuły a zatwierdzane przez biuro wykonawcze ICCF z chwilą startu turnieju.

 

 

2. Turnieje promocyjne

 

2.1 Turnieje promocyjne rozgrywane są w 3 klasach:

 

(a) klasa otwarta (O),

(b) klasa wyższa (H),

(c) klasa mistrzowska (M).

 

2.2 Turnieje klasy mistrzowskiej składają się z 11 zawodników w grupie. Klasa wyższa i otwarta posiada 7 zawodników w grupie. Wszyscy zawodnicy szachowej gry korespondencyjnej są uprawnieni do uczestnictwa. Zawodnicy szachowej gry korespondencyjnej z krajów którzy nie są członkami ICCF muszą składać zgłoszenia poprzez program zgłoszeń bezpośrednich (Direct Entry - DE) oraz są oni uprawnieni do udziału w mistrzostwach świata.

 

2.3 Stosuje się punktację pomocniczą (w razie równej ilości punktów) w celu ustalenia zwycięzcy w turniejach promocyjnych.

 

2.4 Następujący zawodnicy mają prawo uczestniczyć w turniejach klasy otwartej (O)

 

(a) nowy zawodnik ICCF lub bez rankingu ICCF,

(b) zawodnik o ranking poniżej 1900 w momencie składania wniosku,

 

2.5 Następujący zawodnicy mają prawo uczestniczyć w turniejach klasy wyższej (H)

 

(a) zawodnik o rankingu od 1900 do 2099 w momencie składania wniosku;

(b) zawodnik, który wygrał turniej klasy otwartej (O) ma prawo do jednego startu w klasie wyższej (H) bez względu na posiadany ranking;

(c) zawodnik bez rankingu ICCF nominowany przez federację narodową wraz ze stosownym uzasadnieniem.

 

2.6 Następujący zawodnicy mają prawo uczestniczyć w turniejach klasy mistrzowskiej (M)

 

(a) zawodnik o rankingu 2100 i powyżej w momencie składania wniosku;

(b) zawodnik, który wygrał turniej klasy wyższej (H) ma prawo do jednego startu w klasie mistrzowskiej (M) bez względu na posiadany ranking;

(c) zawodnik bez rankingu ICCF nominowany przez federację narodową wraz ze stosownym uzasadnieniem.

 

Uwaga: Ranking FIDE jest traktowany jak tymczasowy ranking ICCF.

 

 

3. Puchary świata

 

3.1 Puchar świata organizowany jest zazwyczaj co drugi rok.

 

3.2 Każda runda jest realizowana w ciągu dwóch lat.

 

3.3 Każda grupa składa się z 7-11 zawodników w rundzie eliminacyjnej; 9-13 w rundzie pośredniej oraz 9-15 w rundzie finałowej. Każdy zawodnik rozgrywa partię z każdym zawodnikiem swojej grupy jednocześnie.

 

3.4 Wszystkie grupy rundy eliminacyjnej oraz pośredniej rozpoczynają grę tego samego dnia.

 

3.5 Jedynie zwycięzca grupy (przy równej ilości punktów decyduje punktacja pomocnicza) awansuje do kolejnej rundy. Zwycięzcy grup rundy eliminacyjnej oraz rundy pośredniej otrzymują nagrodę. Nagrody otrzymuje połowa uczestników rundy finałowej.

 

3.6 Zwycięzca rundy finałowej ma prawo wziąć udział w rundzie finałowej kolejnego pucharu świata w szachowej grze korespondencyjnej bez płacenia wpisowego.

Uczestnicy rundy finałowej mają prawo wziąć udział w rundzie pośredniej kolejnego pucharu świata w szachowej grze korespondencyjnej.

 

3.7 Ponadto, uczestnicy finału pucharu świata mogą uzyskać prawo udziału w półfinale lub turnieju kandydackim mistrzostw świata w szachowej grze korespondencyjnej.

 

 

4. Turnieje specjalne

 

4.1 Turnieje specjalne np. memoriały, turnieje tematyczne, itd., biuro wykonawcze ICCF ogłasza osobno.

 

4.2 Międzynarodowe turnieje szachowej gry korespondencyjnej organizowane przez narodowe organizacje szachowej gry korespondencyjnej wymagają zgody biura wykonawczego ICCF przed ich ogłoszeniem. Zaproszenia do poszczególnych zawodników dla tak autoryzowanych turniejów powinny być kierowane za zgodą narodowej organizacji szachowej gry korespondencyjnej, której członkiem jest dany zawodnik.

 

 

5. Punktacja pomocnicza

 

5.1 Punktację pomocniczą stosuje się we wszystkich turniejach organizowanych przez ICCF, chyba że komunikat turniejowy stanowi inaczej. Poniższe zasady dotyczą dwóch lub więcej zawodników, ewentualnie dwóch lub więcej drużyn z tą samą ilością punktów:

 

5.2 Turnieje indywidualne:

 

(a) punktacja pomocnicza Sonneborna-Bergera,

(b) wyniki partii pomiędzy zawodnikami.

 

5.3 Turnieje drużynowe:

 

(a) punktacja pomocnicza bazująca na wynikach drużyny (2 punkty za wygrany mecz, 1 punkt za zremisowany mecz),

(b) wyniki pomiędzy drużynami,

(c) lepszy wynik indywidualny na szachownicy 1 (na następnych szachownicach 2, 3 itd.).

 

5.4 Jeśli to konieczne, organizator turnieju jest uprawniony do ustalenia innej punktacji pomocniczej. Procedury te muszą być wskazane najpóźniej w komunikacie startowym.

 

5.5 Jeśli kolejność zawodników lub drużyn po zastosowaniu punktacji pomocniczej nadal jest nierozstrzygnięta, uznaje się że zawodnicy lub drużyny zajmują to samo miejsce.

 

 

6. Wycofanie się i zastępstwo

 

6.1 Zawodnicy, którzy potrzebują wycofać się muszą przesłać wniosek do sędziego podając stosowne powody wycofania się. Wszyscy przeciwnicy muszą być poinformowani o wycofaniu się a sędzia powiadomiony. Zawodnik, który wycofuje się przed rozpoczęciem turnieju oraz przed rozpoczęciem jakiejkolwiek partii nie ponosi kary. Jednakże, w zawodach drużynowych takie zmiany liczą się do limitu zmian w drużynie, które są dozwolone opisane w paragrafie 8d przepisów gry dotyczącym drużyn.

 

6.1 Zawodnicy, którzy potrzebują wycofać się muszą przesłać wniosek do sędziego podając stosowne powody wycofania się. Wszyscy przeciwnicy muszą być poinformowani o wycofaniu się a sędzia powiadomiony.

Zawodnik, który wycofuje się po otrzymaniu listy startowej, ale przed rozpoczęciem turnieju

(a) traci wpisowe oraz

(b) traci uprawnienia kwalifikacyjne, w stosownych przypadkach.

 

Jednakże w zawodach drużynowych takie zmiany liczą się do limitu zmian w drużynie, które są dozwolone co opisuje paragraf 8d przepisów gry dotyczący drużyn.

 

6.2 Sędzia akceptuje następujące powody wycofania się jako uzasadnione:

 

(a) śmierć,

 

(b) poważna i wyniszczająca choroba, która uniemożliwia zawodnikowi kontynuowanie gry przez okres co najmniej 3 miesięcy,

 

(c) okoliczności zewnętrzne leżące poza kontrolą zawodnika, które uniemożliwiają mu kontynuowanie gry przez okres co najmniej 3 miesięcy (działania wojenne, niepokoje społeczne, katastrofy naturalne oraz inne podobne zdarzenia),

 

(d) sytuacja osobista zawodnika, która uniemożliwia mu kontynuowanie gry przez okres co najmniej 3 miesięcy. Ta sytuacja może być zróżnicowana, ale musi być w pełni szczegółowo opisana we wniosku.

 

6.3 Zaakceptowany wniosek skutkuje wycofaniem tego zawodnika ze wszystkich turniejów zatwierdzonych przez ICCF, w których on uczestniczy. Sędzia/ organizator turnieju powiadamia dyrektora turniejów światowych ICCF, który prowadzi rejestr takich wniosków, powiadamia także macierzystą federację zawodnika oraz komisarza ds. rankingów. Jeśli później okaże się, że zawodnicy nadużyli przywileje nadane w tym przepisie zostaną automatycznie zawieszeni we wszystkich turniejach ICCF na okres 5 lat. Zawodnicy, którym przyznano usprawiedliwione wycofanie nie mogą zgłosić się do żadnego turnieju przez okres co najmniej 6 miesięcy po decyzji. Przedkładając wnioski na podstawie paragrafu 6.2.(d) zawodnicy muszą dostarczyć pełną dokumentację dotyczącą ich partii do tego momentu. Taka dokumentacja powinna być dostarczona również przy wnioskach składanych na podstawie paragrafów 6.2.(a)-(c).

 

6.4 Jeśli powód wycofania się zostanie uznany przez sędziego za nieuzasadniony lub w krótkim czasie nastąpi drugie wycofanie się na podstawie paragrafu 6.3, sprawa zostanie przekazana do odpowiedniego biura turniejowego o ponowne sprawdzenie, a także konsultację z odpowiednią federacją narodową. Jeśli wniosek o wycofanie się zostanie uznany za nieuzasadniony i nie zostanie zaakceptowany, zawodnik otrzyma możliwość kontynuacji partii. Jeśli zawodnik pomimo to wycofa się to zostanie uznany za takiego, który wycofał się w sposób nieuzasadniony we wszystkich turniejach zaakceptowanych przez ICCF, w których on uczestniczy i nie może zgłosić się do żadnego turnieju ICCF przez co najmniej 12 miesięcy. Ponadto, zostanie zobowiązany do zapłacenia kaucji w następnym turnieju organizowanym przez federację zbierającą zgłoszenia. Jest to kwota minimum w podwójnej wysokości wpisowego i zostanie zwrócona jeśli zachowanie zawodnika do końca turnieju będzie poprawne; w przeciwnym razie kaucja przepadnie a ICCF otrzyma część kwoty odpowiadającą jej należności za wpisowe. Federacja informuje biuro turniejowe, że zawodnik zagra pod warunkiem opłacenia kaucji.

 

6.5 Jeśli zawodnik wycofa się milcząco, np. bez poinformowania swoich przeciwników lub sędziego, nie uzyska żadnej normy na tytuł lub kwalifikacji i może być ukarany zawieszeniem możliwości zgłaszania się do turniejów na okres 2 lat. Jeśli zostanie ponownie przyjęty do turniejów, zapłaci on kaucję zgodnie z paragrafem 6.4. Drugie milczące wycofanie się skutkuje minimum 5 letnim zawieszeniem.

 

6.6 Zawodnik, który zapłaci kaucję i zakończy turniej zgodnie z przepisami, zostanie zwolniony z dalszego płacenia kaucji tak długo jak będzie normalnie kończył turnieje.

 

6.7 Partie są rozgrywane zgodnie z przepisami gry i turniejowymi ICCF oraz dodatkowo następującymi zasadami:

 

(a) Przekroczenie czasu jest ważne tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone przez sędziego (jeśli zawodnik zgodzi się z tym że przekroczył czas po raz pierwszy, odnosi to skutek tylko po potwierdzeniu tego przez sędziego),

 

(b) W turniejach drużynowych jeśli zawodnik przerwie grę, lub jeśli sędzia orzecze pierwsze przekroczenie czasu w turniejach rozgrywanych pocztą oraz uzna, że systematyczna kontynuacja gry jest zagrożona (np. choroba, urlop specjalny przekraczający ustalone normy, itd.) sędzia może wezwać kapitana drużyny do zastąpienia tego zawodnika w ustalonym czasie (najwięcej 2 miesiące),

 

(c) W razie śmierci zawodnika, sędzia decyduje czy jego partie będą ocenione lub czy kapitan drużyny powinien wyznaczyć nowego zawodnika,

 

(d) Miesiąc po starcie, kapitan drużyny upewnia się czy wszyscy zawodnicy rozpoczęli grę. Jeśli któryś zawodnik drużyny nie rozpoczął gry ze wszystkimi przeciwnikami w ciągu dwóch miesięcy od startu pomimo pisemnych przypomnień od jego przeciwników, a kapitan jego drużyny nie powiadomił sędziego w tym czasie, że nowy zawodnik został wyznaczony, to drużyna przegrywa partię na tej szachownicy.

 

(e) W sytuacji, gdy zawodnik został zastąpiony, nowy zawodnik może, jeśli żadna partia nie została zakończona oraz jeśli średnia ilość wykonanych posunięć we wszystkich partiach jest mniejsza niż 10, zwrócić się o nadanie statusu "zastępcy" ("Replacement"). Może on być nadany jedynie za zgodą sędziego oraz komisarza ds. uprawnień (tytułów i kwalifikacji) [Qualifications Commissioner] i będzie uprawniał nowego zawodnika do oceny rankingowej swoich wyników jak również do uzyskania norm na tytuły. W sytuacji, gdy status "zastępcy" został nadany, kategoria turnieju powinna być określona ponownie a normy na tytuły zweryfikowane jeśli zachodzi potrzeba. Jeśli przeliczona kategoria turnieju jest niższa niż ta w momencie rozpoczęcia zawodów to kategoria turnieju (oraz normy na tytuły) powinna pozostać niezmieniona. Jednakże, jeśli chodzi o kwalifikacje do normy arcymistrza (GM), liczba arcymistrzów/ starszych mistrzów międzynarodowych (GM's/SIM's) podanych w momencie rozpoczęcia zawodów powinna pozostać bez zmian bez względu na ewentualną zmianę kategorii turnieju. W sytuacji, gdy zawodnik jest zastępowany a nowy zawodnik nie będzie się ubiegał o status "zastępcy" a także gdy nie jest to już możliwe aby nowy zawodnik uzyskał status "zastępcy", kategoria turnieju oraz normy na tytuły pozostają niezmienione i nie powinno być możliwe dla zastępcy uzyskanie jakiejkolwiek normy na tytuł. Jednakże w takiej sytuacji, nowy zawodnik powinien podlegać ocenie rankingowej tylko w tych partiach gdy jest to korzystne dla jego rankingu. Te wyniki, które są niekorzystne dla rankingu nowego zawodnika zostaną zaliczone pierwotnemu zawodnikowi.

 

(f) Kapitan drużyny może zażądać wszystkich dokumentów od zawodnika zastępowanego. Jeśli jest to niemożliwe, ma on prawo poprosić o nie (między innymi zapis partii) od kapitanów drużyn przeciwnych. Zwracając się z taką prośbą, musi być podana jej przyczyna.

 

(g) W turniejach drużynowych gdzie kilka drużyn gra na kilku szachownicach, przydział kolorów zostanie dokonany w ten sposób, że drużyna, która wylosowała nr 1 na szachownicy pierwszej otrzymuje białe z tymi zespołami, które wylosowały numer parzysty i zmiana kolorów zawsze następować kolejno po sobie w kierunku szachownicy i zawodnika.

 

 

7. Ranking

 

7.1 Szczerą intencją ICCF jest nagradzać odpowiednimi tytułami za odpowiednie osiągnięcia.

W ramach systemu rankingowego ICCF każdy zawodnik otrzymuje ranking w oparciu o metodę prawdopodobieństwa statystycznego, obliczonego z wyników turniejowych przez okres wielu lat.

 

7.2 Turnieje, które są brane pod uwagę przy ocenie rankingowej:

 

(a) Wszystkie turnieje ICCF oprócz turniejów tematycznych,

 

(b) główne turnieje strefowe, mistrzostwa drużynowe, turnieje promocyjne w klasach mistrzowskiej, wyższej i otwartej,

 

(c) turnieje krajowe, zależnie od uzgodnień z komisarzem ds. rankingów. Przynajmniej finał indywidualnych i drużynowych mistrzostw lub finał pucharu,

 

(d) inne turnieje indywidualne i drużynowe wliczając zawody typu “Scheveningen”, zatwierdzone przez kongres ICCF lub biuro wykonawcze,

 

(e) mecze towarzyskie pomiędzy krajami.

 

Turnieje podlegające ocenie rankingowej muszą mieć czas namysłu co najmniej 20 dni na 10 posunięć dla rozgrywek za pośrednictwem poczty oraz 30 dni na 10 posunięć dla rozgrywek za pośrednictwem transmisji elektronicznej. Turnieje rozgrywane za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej zostaną ocenione tylko wtedy gdy będą zarządzane na serwerze ICCF. Odpowiedzialni za to zadanie są sędziowie oraz delegaci federacji narodowych.

 

7.3 Każdy zawodnik, który zakończył partie w turniejach stosownie do paragrafu § 7.2 uzyskuje ranking. Ranking ten publikuje się tylko wtedy gdy zawodnik zakończył co najmniej 12 partii. Ranking na podstawie co najmniej 30 zakończonych partii jest rankingiem stałym (“fixed“).

 

7.4 W procedurze obliczeń rankingowych będą stosowane rankingi zawodników takie jak na liście rankingowej w momencie rozpoczęcia turnieju. Dla nowych zawodników, może być zastosowany ranking FIDE (jeśli jest), w przeciwnym razie zawodnikowi zostanie przyznany ranking odpowiadający poziomowi turnieju.

W razie niepoprawnej lub w sposób widoczny nieodpowiedniej wartości komisarz ds. rankingów może skorygować ranking startowy do wartości bardziej realistycznej, nawet wtedy, gdy turniej już trwa.

 

7.5 Nowa lista rankingowa bedzie publikowana cztery razy w roku. Listy rankingowe są ważne odpowiednio styczeń-marzec, kwiecień-czerwiec, lipiec-wrzesień oraz paździenik-grudzień i bazują na wynikach które zostały zgłoszone co najmniej jeden miesiąc wcześniej. Listy będą dostępne na serwerze ICCF dwa tygodnie przed okresem ich ważności.

 

7.6 Lista rankigowa powinna zawierać:

 

(a) datę wejścia w życie

(b) nazwisko oraz federację każdego zawodnika, który rozegrał co najmniej 12 partii,

(c) tytuł ICCF posiadany przez zawodnika,

(d) obecny ranking oraz liczba ocenionych partii zawodnika,

 

7.7 Zawodnicy, którzy pojawili się na poprzednich listach, ale nie uzyskali nowego rankingu, ponieważ nie ukończyli żadnej partii w okresie ocenianym, są pomimo wszystko uwzględniani na najnowszej liście rankingowej. Zawodnicy zostaną uznani za nieaktywnych jeśli w ciągu dwóch lat nie zakończą żadnej partii podlegającej ocenie rankingowej. Zawodnicy ci nie będą pokazywani na publikowanych listach.

 

 

8. Tytuły

 

8.0.1 We wszystkich turniejach o tytuł ICCF, normy na tytuły są ustalane poprzez wyliczenie średniego rankingu wszystkich uczestników w momencie startu zawodów w celu określenia kategorii zawodów (zobacz wymagania w zakresie norm na tytuły ICCF). Normy na tytuły mogą także być osiągalne w zawodach typu "Scheveningen" jeśli tylko średni ranking przeciwników jest stosowany do określenia kategorii zawodów.

 

8.0.2 We wszystkich turniejach o tytuł ICCF, każdy zawodnik rozgrywa po jednej partii jednocześnie przeciwko wszystkim zawodnikom w turnieju lub grupie. W zależności od zatwierdzenia przez kongres ICCF lub dyrektora turniejów światowych (WTD), zawodnicy mogą być uprawnieni do rozgrywania dwóch partii jednocześnie przeciwko innym zawodnikom w specjalnych zawodach promocyjnych.

 

8.1 ICCF nagradza następującymi tytułami:

 

(a) mistrz świata w szachach korespondencyjnych,

(b) mistrzyni świata w szachach korespondencyjnych,

(c) arcymistrz (GM) w szachach korespondencyjnych,

(d) starszy mistrz międzynarodowy (SIM) w szachach korespondencyjnych,

(e) mistrz międzynarodowy (IM) w szachach korespondencyjnych,

(f) arcymistrzyni (LGM) w szachach korespondencyjnych,

(g) mistrzyni międzynarodowa (LIM) w szachach korespondencyjnych,

(h) sędzia międzynarodowy (IA) ICCF,

 

8.2 Tytułem "mistrz świata w szachach korespondencyjnych" jest nagradzany zwycięzca finału mistrzostw świata. Każdy mistrz świata powinien być numerowany zgodnie z cyklem rozgrywek oraz zatrzymuje ten tytuł dożywotnio.

 

8.3 Tytułem "mistrzyni świata w szachach korespondencyjnych" jest nagradzana zwyciężczyni finału mistrzostw świata kobiet. Każda mistrzyni świata powinna być numerowana zgodnie z cyklem rozgrywek oraz zatrzymuje ten tytuł dożywotnio.

 

8.4 Tytuł "arcymistrz w szachach korespondencyjnych" (GM) nie jest limitowany w czasie i jest przyznawany:

 

(a) tym zawodnikom, którzy zajmą miejsca 1-3 w finale MŚ,

 

(b) zawodnikowi, który uzyska najlepszy wynik na pierwszej szachownicy w finale olimpiady w szachach korespondencyjnych,

 

(c) tym zawodnikom, którzy uzyskają co najmniej dwa wyniki arcymistrzowskie w turniejach międzynarodowych o tytuł, przynajmniej w 24 partiach łącznie,

 

(d) tym zawodnikom, dla których federacja narodowa wystąpi z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem. Wniosek ten musi uzyskać większość 2/3 głosów na kongresie.

 

Tytuł arcymistrza bazujący na wynikach w oparciu o paragraf (c) nie zostanie przyznany jeśli co najmniej 5 zawodników w turnieju (turniejach) nie jest arcymistrzami lub zawodnikami o stałym rankingu minimum 2600. Jednakże dwóch zawodników spośród wymaganych pięciu, można zastąpić czterema zawodnikami posiadającymi tytuł starszego mistrza międzynarodowego (SIM).

 

8.5 Tytuł "starszy mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych" (SIM) nie jest limitowany w czasie i jest przyznawany:

 

(a) tym zawodnikom, którzy uzyskają co najmniej dwa wyniki starszego mistrza międzynarodowego w turniejach międzynarodowych o tytuł, przynajmniej w 24 partiach łącznie; [...].

 

(b) tym zawodnikom, dla których federacja narodowa wystąpi z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem. Wniosek ten musi uzyskać większość 2/3 głosów na kongresie.

 

8.6 Tytuł "mistrz międzynarodowy w szachach korespondencyjnych" (IM) nie jest limitowany w czasie i jest przyznawany:

 

(a) tym zawodnikom, którzy awansują do finału MŚ lub uzyskają wynik mistrzowski w turnieju kandydackim,

 

(b) zawodniczce, która zajmie pierwsze miejsce w MŚ kobiet w szachach korespondencyjnych,

 

(c) zawodnikowi, który zajmie pierwsze miejsce w finale pucharu świata ICCF,

 

(d) tym zawodnikom, którzy uzyskają dwa lub więcej wyników mistrzowskich w turniejach międzynarodowych o tytuł, przynajmniej w 24 partiach łącznie,

 

(e) tym zawodnikom, dla których federacja narodowa wystąpi z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem. Wniosek ten musi uzyskać większość 2/3 głosów na kongresie.

 

8.7 Tytuł "arcymistrzyni w szachach korespondencyjnych" (LGM) nie jest limitowany w czasie i jest przyznawany:

 

(a) tym zawodniczkom, które zajmą miejsca 1-3 w finale MŚ kobiet,

 

(b) zawodniczce, która uzyska najlepszy wynik na pierwszej szachownicy w finale olimpiady kobiet w szachach korespondencyjnych,

 

(c) tym zawodniczkom, które uzyskają co dwa lub więcej wyniki arcymistrzyni w turniejach międzynarodowych o tytuł, przynajmniej w 24 partiach łącznie.

 

(d) tym zawodniczkom, dla których federacja narodowa wystąpi z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem. Wniosek ten musi uzyskać większość 2/3 głosów na kongresie.

 

8.8 Tytuł "mistrzyni międzynarodowa w szachach korespondencyjnych" (LIM) nie jest limitowany w czasie i jest przyznawany:

 

(a) tym zawodniczkom finału mistrzostw świata kobiet w szachach korespondencyjnych, które uzyskają co najmniej 60% możliwych punktów,

 

(b) tym zawodniczkom finału olimpiady kobiet w szachach korespondencyjnych, które uzyskają co najmniej 60% możliwych punktów na pierwszej szachownicy,

 

(c) tym zawodniczkom, które uzyskają dwa lub więcej wyniki mistrzyni w turniejach międzynarodowych o tytuł, przynajmniej w 24 partiach łącznie.

 

(d) tym zawodniczkom, dla których federacja narodowa wystąpi z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem. Wniosek ten musi uzyskać większość 2/3 głosów na kongresie.

 

8.9 Tytuł " sędzia międzynarodowy ICCF" nie jest limitowany w czasie i jest przyznawany:

 

(a) za cztery lata nieprzerwanej pomyślnej pracy jako sędzia turniejów ICCF promocyjnych lub o tytuły [czyli podlegających ocenie rankingowej ICCF], nadzorując minimum 1000 partii.

 

(b) za sześć lat pomyślnej pracy (z przerwą) jako sędzia turniejów ICCF promocyjnych lub o tytuły [czyli podlegających ocenie rankingowej ICCF], nadzorując minimum 1000 partii.

Komisja sędziowska (The Arbiter’s Committee - ACO) będzie popierać nadanie tytułów na podstawie uzasadnionych kwalifikacji przed uzyskaniem wymaganych 1000 partii.

 

8.10 Każdy posiadacz tytułu otrzymuje certyfikat nadawany przez kongres.

 

8.11 Wnioski o pośmiertne nadanie tytułów ICCF można składać nie później niż 2 lata po śmierci kandydata do tytułu.

 

 

9. Przepisy dla międzynarodowych turniejów drużynowych

 

9.1 Międzynarodowe turnieje drużynowe muszą być prowadzone przez sędziego.

 

9.2 Każda drużyna musi mieć kapitana drużyny.

 

9.3 Komunikaty turniejowe powinny zawierać:

 

(a) nazwę instytucji, która organizuje turniej,

 

(b) drużyny uprawnione do udziału w turnieju oraz warunki naboru,

 

(c) warunki przebiegu turnieju: maksymalna liczba drużyn w grupach eliminacyjnych, półfinałach i finałach, zasady dopuszczenia do kolejnego wyższego etapu,

 

(d) liczba szachownic w każdej drużynie,

 

(e) liczbę partii do rozegrania na każdej szachownicy,

 

(f) zasady zmiany zawodników,

 

(g) data rozpoczęcia i data planowanego zakończenia turnieju,

 

(h) nazwisko sędziego.

 

9.4 Sędzia będzie utrzymywał kontakt z kapitanami drużyn. Bezpośredni kontakt z każdym zawodnikiem nie jest pożądany, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne.

 

9.5 W razie sporów kapitanowie drużyn powinni podjąć wszelkie wysiłki, aby dojść do porozumienia między sobą i tylko wtedy gdy się to nie uda, przedstawiać sprawę sędziemu. Jednakże sędzia pozostaje odpowiedzialny za prowadzenie i przebieg turnieju oraz może interweniować bezpośrednio wtedy, gdy jest to konieczne.

 

 

10. Uprawnienie zawodników

 

10.1 Federacją członkowską zawodnika jest zazwyczaj federacja kraju, którego jest on obywatelem lub w którym on mieszka.

 

10.2 Kiedy zawodnicy zmieniają kraj stałego zamieszkania i życzą sobie zmienić federację, mogą to zrobić za obopólną zgodą odpowiednich federacji.

 

10.3 Kiedy transfer został zaakceptowany, nowa federacja członkowska zawiadamia komisarza ICCF ds. rankingów. Numer identyfikacyjny ICCF (ICCF ID) zawodnika oraz historia rankingowa pozostają przy zawodniku bez zmian pomimo zmiany federacji członkowskiej.

 

10.4 Zawodnik może odwołać się do komitetu arbitrażowego (którego decyzja jest ostateczna), jeśli jest sprzeciw wobec transferu.

 

 

11. Pokazywanie partii na żywo

 

O ile nie jest powiedziane inaczej w komunikacie turniejowym lub innych dokumentach startowych, każdy zawodnik może publikować lub przedstawiać do publikacji w internecie lub gdziekolwiek indziej jakiekolwiek niezakończone partie lub rozgrywane przez niego pozycje pod niżej wymienionymi warunkami:

- wszystkie jego partie w turnieju różnią się od siebie,

- partia (pozycja) jest demonstrowana z opóźnieniem co najmniej 3 posunięć,

- podany jest adres URL przedmiotowej strony internetowej,

- podana jest data ostatniej aktualizacji,

- jego przeciwnicy wyrażą oficjalnie zgodę na publikację ich partii na żywo i oznajmią to sędziemu.

 

Nie oczekuje się od sędziego regularnego sprawdzania prywatnych stron internetowych zawodnika.

Jednakże, jeśli inna osoba zwróci jego uwagę na naruszenie tego przepisu, powinien on zbadać sprawę.

Jeśli zawodnik narusza tą zasadę po raz pierwszy, sędzia nie powinien stosować żadnych sankcji, ale nakazać po prostu zmianę statusu publikowanej partii zgodnie z tym przepisem.

Jeśli zawodnik narusza tą zasadę po raz drugi w tym samym turnieju, zawodnik zostaje ukarany dodaniem 10 dni do zużytego czasu namysłu we wszystkich rozgrywanych partiach tego turnieju.

Jeśli zawodnik narusza tą zasadę po raz trzeci w tym samym turnieju, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany w tym turnieju a wszystkie jego niezakończone partie zostają uznane za przegrane.

Jeśli zawodnik narusza tą zasadę wielokrotnie w różnych turniejach, dyrektor turniejów światowych jest uprawniony do ukarania tego zawodnika 2-letnim zakazem gry w turniejach ICCF.

Jurysdykcja w zakresie odwołań dotyczących naruszeń tej zasady leży w gestii komisji apelacyjnej (inne przepisy ICCF).

 

 

[Tłumaczenie robocze: Mariusz Wojnar, 20.09.2010]

[Ostatnia aktualizacja: Mariusz Wojnar, 01.02.2011]

 
 
 
 
statystyka Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja