2010 08
 


31.08.2010
30 Mistrzostwa Świata - turnieje kandydackie
W turniejach kandydackich 30 Mistrzostw Świata bierze udział 110 zawodników w 10 grupach, wszystkie 11 kategorii. W obecnej edycji uczestniczy 7 polskich zawodników: R.Jankowicz, J.Marcinkiewicz, M.Jędrzejowski, M.Sądowski, Z.Szczepański, T.Wilczek, A.Schön. To największa liczba polskich zawodników w historii turniejów kandydackich! Do finału MŚ awansuje zwycięzca każdej z grup. Rozgrywki  startują 10 września 2010.
[MW] 


28.08.2010
Nowy turniej "Białoruś-Niebieskie Jeziora"

Białoruska Federacja Szachów Korespondencyjnych organizuje turniej pn. "Białoruś-Niebieskie Jeziora" ("Belarus-Blue Lakes"), rozgrywany na serwerze ICCF. Start turnieju grudzień 2010. W turnieju będzie można zdobyć normę mistrza międzynarodowego, gdyż przewiduje się turniej 5kat. Dla Polski organizator przeznaczył 1-2 miejsca, bez wpisowego.
Chętni zawodnicy, o rankingu minimum 2370, proszeni są o składanie zgłoszeń do 15.10.2010 na adres e-mail delegata krajowego: kszgk.turnieje@gmail.com lub bezpośrednio organizatora (Alexandr Ivanov): kaisa@tut.by (z poinformowaniem delegata).
[MW]
 


26.08.2010 - Zmiany w strukturach ... cd
 
W dniu dzisiejszym na stronie PZSzach ukazał się protokół z zebrania Zarządu PZSzach, w którym znalazły odzwierciedlenie zmiany zaistniałe w strukturach KSzGK. Zarząd PZSzach na posiedzeniu w dniu 2.08.2010 "powierzył:
- Tomaszowi Stefaniakowi pełnienie obowiązków przewodniczącego Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej Polskiego Związku Szachowego (KSzGK PZSzach) z zadaniem opracowania struktury organizacyjnej i składu personalnego zarządu KSzGK, jak również przygotowania regulaminu zatwierdzanego przez WZ PZSzach;
- Marcie Orłowskiej pełnienie obowiązków sekretarza KSzGK;
- Mariuszowi Wojnarowi pełnienie obowiązków delegata PZSzach do ICCF, w związku ze złożoną rezygnacją z tej funkcji przez Józefa Lubasa".
Ponadto:
"Zarząd PZSzach składa Józefowi Lubasowi serdeczne podziękowanie za ogromny wkład w rozwój szachów korespondencyjnych w Polsce i dotychczasową wzorową pracę."

Do podziękowań przyłącza się niżej podpisany i ma nadzieję na wsparcie oraz dalszą współpracę, niekoniecznie już tak wyczerpującą (dla naszego kolegi Józefa) jak wcześniej, ale spokojniejszą i na luzie

Strona o adresie   http://szachykorespondencyjne.pl.tl w dalszym ciągu czasowo pełni funkcję nieoficjalnej strony Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej.
 

Amici Sumus - Mariusz Wojnar 
 
 


24.08.2010
Nowe turnieje – LSS Cup 2010 – vide turnieje IECG na naszej stronie. [admin]
 


14.08.2010
Uhonorowanie sukcesów Polski na Kongresie ICCF 2010
 
Polscy zawodnicy odnieśli sporo sukcesów zarówno indywidualnie jak i drużynowo.
 
Podczas kongresu ICCF w Antalya (Turcja) w dniach 2-9.10.2010 delegat Polski odbierze brązowe medale za zdobycie 3 miejsca na XIII Olimpiadzie (25.11.2004-22.12.2009) dla polskiej drużyny w składzie:
-szach1. GM Ryszard Skrobek,
-szach2. SIM Maciej Jędrzejowski,
-szach3. SIM
Dr. Wojciech Krzyżanowski,
-szach4. SIM Dariusz Szczepankiewicz,
-szach5. IM
Tadeusz Szafraniec, [SIM->2005]
-szach6. 
Waldemar Kozłowski, [SIM->2010]
 Kapitanem drużyny był Tadeusz Szafraniec.
  
Ponadto zostaną nadane tytuły ICCF
 Starszego mistrza międzynarodowego (SIM) dla:
·         Waldemar Kozłowski
·         Ryszard Kwieciński
·         Bogusław Latas
·         Marek Sądowski
 
Mistrza międzynarodowego (IM) dla:
·         Ryszard Kwieciński
·         Bogusław Latas
·         Arkadiusz Złotkowski
·         Marek Sądowski
·         Piotr Walczak
 
Mistrzyni międzynarodowej (LM) dla:
·         Barbara Skonieczna
 
Serdeczne gratulacje!
[MW]
 


14.08.2010
3 Puchar Świata ICCF Weteranów
(ICCF 3rd Veterans World Cup)
  
Właśnie zostały utworzone grupy startowe i można już rozpocząć grę chociaż oficjaną datą startu jest 1.09.2010 (zakończenie: 29.02.2012). W razie rezygnacji któregoś z zawodników przed 30.09. w jego miejsce wejdzie zawodnik z listy rezerwowej. Tempo gry: 10 pos/ 40 dni.
Liczba przyjętych zgłoszeń do pucharu wynosi 364 (w poprzedniej edycji było 273) z 43 krajów. Najliczniej reprezentowaną federacją są Niemcy (50 zgłoszeń). Eliminacje prowadzione są w 28 grupach po 13 zawodników wkażdej. Po trzech najlepszych zawodników z każdej grupy awansuje do półfinałów (01.06.2012-30.11.2013).
Do finału z kolei awansuje po 2 zawodników z każdej grupy półfinałowej.
 
Sędziowie zostali wyznaczeni z organizacji sponsorującej czyli Szkockiego Związku Szachowej Gry Korespondencyjnej (The Scottish Correspondence Chess Association). Sędzią drugiej instancji jest Mr. George WG Livie (IA).
  
Poniżej lista 12 polskich zawodników startujących w eliminacjach 3 Pucharu Świata ICCF Weteranów:

 
Zawadka, Zbigniew
 
Czech, Zygfryd
 
Peczkowski, Marek
 
Grabowski, Benedykt
 
Pazderski, Ludwik
 
Buczinski, Henryk
 
Stapinski, Ryszard
 
Kusnierz, Janusz
 
Kapusta, Tadeusz
 
Ciesielski, Stefan
 
Chomicki, Henryk
 
Lew, Henryk

 [MW]

 
11.08.2010 
Aktualizacja stron ICCF po zmianach
W ślad za zmianami w strukturach organizacyjnych naszej federacji zaktualizowano strony ICCF (Country list, ICCF contacts oraz ICCF-Europa). 
[JL]


11.08.2010
Wybory uzupełniające do biura wykonawczego ICCF - PILNE!
ICCF poszukuje wśród federacji członkowskich kandydata do objęcia stanowiska dyrektora marketingu (Marketing Director) na okres od chwili wyznaczenia do 31.12.2011. Zgłoszenia przyjmuje polski delegat do ICCF (na adres e-mail: kszgk.turnieje@gmail.com) nie później niż do 05.09.2010.
Informacje na temat obszaru działania w zakresie marketingu można znaleźć w sprawozdaniach z kongresów ICCF, a w szczególności z ostatniego Kongresu ICCF 2009 w Leeds (http://www.iccf.com/congress/2009/FinalMinutes.pdf).
Wybór spośród zgłoszonych kandydatów przez federacje członkowskie nastąpi w drodze głosowania podczas najbliższego kongresu w Turcji na początku października 2010.
[MW]

 
04.08.2010 - Zmiany w strukturach ...
Z ważnych powodów osobistych dotychczasowy przedstawiciel PZSzach w strukturach ICCF w osobie niżej podpisanego zrezygnował ze swojej funkcji.  Zarząd PZSzach na ostatnim posiedzeniu w dniu 2.08.2010 powierzył  tę funkcję koledzeMariuszowi Wojnarowi z Warszawy. Kolega Mariusz pełnić będzie funkcję krajowego delegata w ICCF oraz przyjmować zgłoszenia do turniejów międzynarodowych ICCF. Obowiązki przewodniczącego Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej zostały powierzone czasowo koledze Tomaszowi Stefaniakowi  z Kielc, a sekretarza (w tym skarbnika) koleżance  Marcie Orłowskiej.
Na zakończenie swojej działalności pragnę podziękować wszystkim za współpracę w trudnym okresie kiedy przejąłem tę funkcję z konieczności po nieoczekiwanie zmarłym Witoldzie Bieleckim. Nowemu delegatowi oraz przewodniczącemu życzę wytrwałości i wielu pomysłów w realizacji podjętego zadania na rzecz szachów korespondencyjnych w Polsce.
Jednocześnie informuję, że strona o adresie   http://szachykorespondencyjne.pl.tl w dalszym ciągu czasowo pełni funkcję nieoficjalnej strony Komisji Szachowej Gry Korespondencyjnej. Będą na niej zamieszczane oficjalne komunikaty Komisji (nowego delegata), newsy i spostrzeżenia admina oraz inne materiały dotyczące szachowej gry korespondencyjnej. Zapraszam wszystkich do współpracy poprzez nadsyłanie informacji, itp. itd. Trudno by jedna osoba przy bardzo ograniczonych możliwościach czasowych mogła zaspokoić oczekiwania pozostałych. 
Amici Sumus - Józef Lubas


 
 
 
 
 
statystyka Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja