Klaster Rybka
 
28.02.2011
Superkomputer Rybka do wynajęcia!

Klaster Rybka jest superkomputerem o wysokiej wydajności zlokalizowanym w Minden/Westfalen, Niemcy. Pisałem o nim już przy okazji 18 Mistrzostw Świata Komputerów na jesieni ub.r.

Z dniem 01.02.2011 klaster Rybka został udostępniony dla wszystkich chętnych (odpłatnie).

Klaster Rybka powstał we wrześniu 2008, jako wstępna wersja zbudowana specjalnie na 16 Mistrzostwa Świata Komputerów w Pekinie. Pierwsze wyniki okazały się obiecujące więc stopniowo udoskonalano oprogramowanie i sprzęt. Do grudnia 2010 klaster Rybka przekształcił się w eleganckie narzędzie do analizy szachowej.


 

Z początkowych 40 rdzeni w 2008 klaster Rybka doszedł do 296 na koniec 2010.

Klaster komputerowy to grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy. Komputery wchodzące w skład klastra (będące członkami klastra) nazywamy węzłami (ang. node).

Wyzwaniem jest rozdzielić zadania w taki sposób, aby relatywnie powolna komunikacja pomiędzy jednostkami komputerowymi była znośna. Jeśli uda się to osiągnąć, grupowanie (komputerów) dostarcza elastyczny i relatywnie niedrogi sposób do tworzenia i obsługiwania superkomputera o wysokiej wydajności.

Klaster Rybka stworzył Lukas Cimiotti, który jest jego właścicielem i nadzoruje jego pracę. Obecnie Klaster Rybka obejmuje 28 płyt głównych, 656 GB RAM, 5TB SSD, 58 CPU, 296 rdzeni Intel Nehalem. Elastyczność uzyskana dzięki klastrowej koncepcji pozwala zespołowi ulepszać klaster Rybka na bieżąco.
 

Jedno ze zdjęć w galerii umieszczonych tutaj. 
 
 
 
 
statystyka Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja